Какво представлява хидроизолацията и защо е важна?

26
хидроизолация

При нужда от цялостен или частичен ремонт на дома, обикновено сме свикнали да разчитаме на компетентността на майсторите и строителната бригада, която сме наели. Все пак, повече от практично и препоръчително е да имаме представа за някои основни дейности, свързани с обезопасяването на нашия имот. Когато става дума за защита срещу течове, например, би било редно да сме наясно със същността и предимствата на хидроизолацията.

Какво е хидроизолация?

С термина хидроизолация се обозначава специфичен вид материал, използван за обезопасяване на различен тип повърхности. Тя е вид изолация, тоест ролята й е да елиминира достъпа и въздействието на определени фактори. Нейните основни защитни функции са насочени срещу вода, влага и всички техни негативни последствия за помещението или целостта на сградата.

Възможно е обаче, хидроизолацията да разполага и с допълнителни протективни свойства. Така например, често има продукти за хидроизолация и с UV защита, както и с висока степен на устойчивост, непозволяваща развала при по-силно оказван натиск и триене.

За какво се използва хидроизолацията?

Хидроизолацията намира широко приложение в съвременния строителен сектор. Тя има роля да предпазва повърхността, върху която е нанесена, от проникване на вода. От тук следва, че хидроизолацията намалява и риска от негативи вследствие на задържала се влага, поява на мухъл, развитие на бактериални огнища, увреждане на структурата и унищожаване на цялата повърхност.

Този тип строителен материал намира универсално приложение както в нашия дом, така и в публични и частни сгради, производствения и търговския сектор. Освен интериора хидроизолацията може да предпази от течове, влага и мухъл и екстериорните части, например когато се поставя по покриви и первази. С други думи, тя разполага със способността да защити цялата конструкция на една сграда от проникване на вода.

 

Видове хидроизолация

 

От строителния бранш могат да ви предложат и разкажат за повече от 60 видa хидроизолация. По-важно за вас обаче би било да се запознаете с най-популярните от тях. Те са най-често избираните, респективно достатъчно надеждни и достъпни в широката търговска мрежа:

  • Двукомпонентна хидроизолация от Izobul. Представлява пакет от два ресурса, които се смесват в точно определени съотношения едно към друго, но пък в нужното количество. Предимството на този вид хидроизолация е получаване на необходимото – не повече и не по-малко – количество за даден периметър.
  • Мазана хидроизолация. Тя е в изцяло течно състояние. На вид може да ви прилича на паста. Името на този тип хидроизолация се базира на начина на използването й, тоест необходимо е да се намаже на самата повърхност. Процесът наподобява този на традиционното боядисване и също изисква време на изчакване с цел изсъхване и правилно закрепване.
  • Рол он хидроизолация. И тук името говори само по себе си. Този вид хидроизолация пристига във форма на руло, тоест тя е в твърдо състояние. Нейното поставяне е доста по-трудно от това на предните две алтернативи, тъй като изисква изразяване, затопляне с горелка и прецизност при нагласянето върху повърхността.

Нужна ли ни е наистина хидроизолация?

В някои региони с висока степен на влажност климатичните условия не просто налагат поставянето ѝ, а водят до задължително използване на хидроизолация. България може и да не е най-влажната страна на земното кълбо, но строителният материал очевидно бързо набира популярност.

Причината е, че хидроизолацията не просто не пропуска влага във вашия дом и между отделните помещения, но и ги предпазва. Необходимо е съвсем малко количество вода да се задържи твърде дълго време по стените, за да се образува мухъл, от който всички знаем добре, е повече от трудно да се избавим, тъй като е изключително упорит.

Подобни щети не само разрушават отделните конструкции, но и биха могли да представляват сериозен риск за здравословното ни състояние.

Ако сте в процес на ремонт и планирате значително да подобрите условията на живот у дома, поставянето на хидроизолация определено е чудесна и практична идея. За качествени материали, с които да я осъществите, заложете на онлайн магазин izobul.com.