Да пестим ли от езиково обучение?

1634
Как да учим английски език

Нашата цел в Spesti.net е да ви помагаме да пестите средства, като ви посочваме най-добрите оферти и възможности, без да се губи от качеството на продулта или услугата.

По-надолу обаче ще разгледаме няколко промера, които показват, че прекалената спестовност би могла да ни донесе повече вреда, отколкото изгода. Човешката природа е устроена така, че когато някой чуе за нещо безплатно, почти винаги е склонен да го избере пред подобна платена алтернатива. В това има и лоша, и хубава страна, но в този материал, ще си говорим конкретно за безплатните обучения по чужд език и проблемите, с които те са свързани. Колегите от English World Academy са подбрали 4 причини, заради които не си струва да не избирате безплатен курс по английски език, естествено имайки предвид, че всеки един ученик е индивидуална личност и не е задължително нещата по-долу да важат за него:

  • Чувството за отговорност и мотивация значително спадат

Просто защото знаем, че това е нещо, което няма да ни се отрази като загуба, ако не учим, а сме го записали да се пробваме, така да се каже, намалява възможностите ни да изучим английския език с до 60%. Според статистиката, безплатните курсове по английски език завършват с провал не защото не са качествени, а защото едва 10% от курсистите успяват да изучат предвиденото в програмата. Между другото, те дори могат надхвърлят знанията на курсистите от платените курсове, защото тази малка част просто е силно мотивирана да учи и затова фактът, че курсът е безплатен не подбива мотивацията им.

  • Голяма част е въпрос на самоподготовка

Това обикновено са онлайн курсове, които ви оставят на самоподготовка и честно казано, такъв тип курс няма особена разлика с индивидуалната самоиницитива. След като курсът ще разчита само на индивидуалните усилия и умения за бързо усвояване на знанията, то тогава какъв е смисълът от него? Същото е да си купим един речник по английски език и две граматики и да си се обучаваме сами по тях вкъщи.

Останалите 2 причини на сайта на English World Academy